Ράφια CANTILEVER

Σκοπός δημιουργίας αυτού του συστήματος είναι η αποθήκευση πολύ μακρών σε μήκος φορτίων όπως οι σωλήνες,τα στρατζαριστά κ.α

Με πληθώρα εφαρμογών το σύστημα γίνεται ιδανικό ακόμα και για τη δημιουργία υπόστεγου.

Login


Copyright© 2019 GK-GROUP. All Rights Reserved.

Powered by NET22