Ράφια HEAVY RACK

Με υλικά εξαιρετικής αντοχής και λειτουργικότητας των οποίων η τοποθέτηση επιτρέπει την άμεση προσπέλαση σε χιλιάδες θέσεις παλετών γρήγορα και παραγωγικά έχοντασ πλήρη αξιοποίηση του αποθηκευτικού σας χώρου.

Login


Copyright© 2012 E-cam. All Rights Reserved.

Powered by NET22